สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
CPN ไม่เพียงจัดสวัสดิการและผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ให้กับพนักงานของเราเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงครอบครัวของพนักงาน CPN ทุกคนอีกด้วย
  • โบนัสประจำปี
  • ค่ารักษาพยาบาลและค่ารักษาทางทันตกรรม
  • ประกันชีวิต สุขภาพและอุบัติเหตุ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • ค่าเทอมสำหรับบุตรพนักงาน
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • กิจกรรมนันทนาการ