ติดต่อเรา
ศูนย์คัดเลือกและสรรหาบุคลากร
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ชั้น 10 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-667-5555 ต่อ 1704-1709
ติดต่อฝ่ายบุคคล
กรุงเทพฯและปริมณฑล
 • สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
  0-2640-7000 ต่อ 1700-1702
 • สาขาลาดพร้าว
  0-2793-6000 ต่อ 1700-1701
 • สาขาพระราม 3
  0-2649-6000 ต่อ 1700-1701
 • สาขาปิ่นเกล้า
  0-2877-5000 ต่อ 1700-1701
 • สาขารัตนาธิเบศร์
  0-2834-6000 ต่อ 1700-1701
 • สาขาศาลายา
  034-100888-9 ต่อ1700-1701
 • สาขาอีสต์วิลล์
  0-2102-5000 ต่อ 1700-1701
 • สาขาพระราม 9
  0-2103-5999 ต่อ 1700-1701
 • สาขาบางนา
  0-2763-6000 ต่อ 1700-1701
 • สาขาพระราม 2
  0-2866-4300 ต่อ 1700-1701
 • สาขารามอินทรา
  0-2790-3000 ต่อ 1700-1701
 • สาขาแจ้งวัฒนะ
  0-2101-0000 ต่อ 1700-1701
 • สาขาเวสต์เกต
  0-2102-7999 ต่อ 1700-1702
ภาคตะวันออก
 • สาขาชลบุรี
  033-003333 ต่อ 1700-1701
 • สาขาพัทยาเซ็นเตอร์
  038-361456 ต่อ 1700-1701
 • สาขาเฟสติวัล พัทยาบีช
  033-003999 ต่อ 1700-1701
 • สาขาระยอง
  033-013333 ต่อ 1700-1701
ภาคเหนือ
 • สาขาเฟสติวัล เชียงใหม่
  052-001777 ต่อ 1700-1701
 • สาขาเชียงราย
  052-020999 ต่อ 1700-1701
 • สาขาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต
  053-999199 ต่อ 1700-1701
 • สาขาพิษณุโลก
  055-000991-9 ต่อ 1700-1701
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สาขาอุบลราชธานี
  045-950699 ต่อ 1700-1701
 • สาขาขอนแก่น
  043-001000-9 ต่อ 1700-1701
 • สาขาอุดรธานี
  042-110555 ต่อ 1700-1701
 • สาขานครราชสีมา
  02-667-5555 ต่อ 1704-1709
ภาคใต้
 • สาขาสมุย
  077-962777 ต่อ 1700-1701
 • สาขาสุราษฎร์ธานี
  077-963555 ต่อ 1700-1701
 • สาขานครศรีธรรมราช
  075-803333 ต่อ 1700-1701
 • สาขาหาดใหญ่
  074-801555 ต่อ 1700-1701
 • สาขาภูเก็ต
  076-291111 ต่อ 1700-1701