เจ้าหน้าที่แผนกป้องกันการสูญเสีย (Loss Provention) (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น)
สมัครงาน
ตำแหน่ง
1 ตำแหน่ง
หน้าที่งาน
- ควบคุมดูแลการทำงานรักษาความปลอดภัยของ Sub Contract ให้เป็นไปตามสัญญาของศูนย์การค้าและผู้ให้บริการ
- จัดและอำนวยการ การแก้ไขจราจรของศูนย์การค้า
- จัดทำรายงานตรวจเช็คอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และฝึกซ้อมความชำนาญเฉพาะด้านอย่างสม่ำเสมอ
- เป็นเจ้าหน้าที่ไฟร์แมนของศูนย์การค้า
คุณสมบัติ
- เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ย้อนกลับ