เจ้าหน้าที่การตลาด (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์)
สมัครงาน
ตำแหน่ง
2 ตำแหน่ง
หน้าที่งาน
มีความรู้เรื่องกลยุทธ์การตลาด
มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด
คุณสมบัติ
ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด / นิเทศศาสตร์
ย้อนกลับ